Przygotowanie opłatka

opłatek

Opłatki są przygotowywane mąki pszennej i wody. Przez wiele dziesięcioleci wypiekanie opłatków było możliwe tylko w klasztorach. Początkowo nie trafiały one dla każdego miejsca. Natomiast sztuka wypieku jest nadal trudna i żmudna. Musi mieć powierzchnie gładką, zaś druga chropowatą na której pojawia się wzór. Opłatki najczęściej wypieka siew specjalnych formach.

Opłatek spoty kany w Polsce jest w dwóch formach jako do dzielenia się przy wieczerzy wigilijnej jak również do pryzmowania go podczas komunii świętej. Opłatek komunijny jet w takiej samej formie jak ten do dzielenia się podczas wieczerzy. Opłatek wywodzi się  z chleba eucharystycznego i symbolizuje chleb podczas przyjmowania przez wiernych opłatka jako  komunii świętej. Opłatek jest symbolem dzielenia się życzliwością i pomyślnością z innymi ludźmi. Warto więc przyłożyć się do składania życzeń by były jak najbardziej od serca.