Znaczenie opłatka

opłatek

Opłatek jest to bardzo cienki biały płatek chlebowy który wypiekany jest z maki i wody. Oczywiście opłatkiem dzielą się wszyscy siedzący przy stole przy wieczerzy wigilijnej. Oczywiście wszyscy przy dzieleniu opłatkiem składa sobie życzenia świąteczne. Oczywiście jest to ten sam opłatek który używany jest podczas mszy w kościele. Bardzo duże znaczenie nabrał w okresie zaborów. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia. Znakiem przyjaźni i miłości.

Oczywiście dzielenie się nim przy wieczerzy oznacza bycie razem, jedności, gdyż ludzie skłóceni do wspólnego stołu nie zasiadają razem. Ma oczywiście symbolikę duchowna chleb podkreśla tutaj doczesny charakter życzeń. Oczywiście chleb tutaj ma jeszcze jedną symbolikę musi być dobry i jak chleb podzielony. Tradycja łamania się opłatkiem ma tradycje chrześcijańskie. Opłatki wypiekano przy klasztorach oraz kościołach. Używano specjalnych metalowych form gdzie wlewano później ciasto. Na początku dziewiętnastego wieku były bardo popularne ozdoby z opłatka które później zawieszano na choince.